Sette su li meju muccuni: carne, pesce e maccarruni, acqua frisca e vinu puru, fimmina beddhra e giovane puru;Seguici su Facebook

E segnalaci un detto